Laboratorní příručka OKBH

NEMOCNICE AGEL OSTRAVA – VÍTKOVICE a.s.

 

verze 8, platná od 12.6.2019, po změnové řízení 8.7.2020, nahrazuje verzi 7 z 1.6.2018

 

 

 

 LP A-01 Úvod

 

 LP A-02 Obsah

 

 LP B-01 Identifikační údaje zařízení

 

 LP B-02 Základní informace o laboratoři

 

 LP B-03 Zaměření laboratoře

 

 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 

 LP B-05 Organizace laboratoře, členění

 

 LP B-06 Spektrum nabízených služeb

 

 LP C-01 Manuál pro odběry vzorků -základní informace

 

 LP C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 

 LP C-03 Ústní požadavky na vyšetření

 

 LP C-04 Používaný odběrový systém

 

 LP C-05 Příprava pacienta před vyšetřením

 

 LP C-06 Odběr vzorku

 

 LP C-07 Množství vzorku

 

 LP C-08 Funkční testy

 

 LP C-09 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

 

 LP C-10 Základní informace k bezpečnosti

 

 LP C-11 Informace k transportu vzorků

 

 LP D-01 Příjem žádanek a vzorků

 

 LP D-02 Kritéria přijetí nebo odmítnutí vzorků

 

 LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorků

 

 LP D-04 Spolupracující laboratoře a transfuzní služby

 

 LP E-01 Vydávání výsledků

 

 LP E-02 Změny výsledků a nálezů

 

 LP E-03 Interval od dodání vzorku k vydání výsledku

 

 LP E-04 Konzultační činnost laboratoře

 

 LP E-05 Způsob řešení stížností

 

 LP E-06 Způsob řešení neshod

 

 LP E-07 Vydávání potřeb laboratoří

 

 LP E-08 Samoplátci a cizinci

 

 LP F-01 Abecední seznamy vyšetření

 

 LP G-01 Pokyny

 

 LP Odkazy na LP smluvních laboratoří

 

 LP List změn